March 2017 - Praktikum - Lab Instruksional Barat (

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1 
09:00~12:00 Prakti
13:00~18:00 Prakti

 
2 
07:00~12:00 Prakti
13:00~15:00 Asiste
15:00~17:00 Pelati

 
3 
07:00~12:00 Prakti
 
4 

 
5 

 
6 
13:00~16:00 Prakti
 
7 
07:00~10:00 Prakti
13:00~16:00 Prakti

 
8 
09:00~12:00 Prakti
13:00~18:00 Prakti

 
9 
07:00~12:00 Prakti
13:00~15:00 Asiste
15:00~17:00 Prakti

 
10 
07:00~12:00 Prakti
 
11 

 
12 

 
13 
13:00~16:00 Prakti
 
14 
07:00~10:00 Prakti
13:00~16:00 Prakti

 
15 
09:00~12:00 Prakti
13:00~18:00 Prakti

 
16 
07:00~12:00 Prakti
13:00~15:00 Asiste
15:00~17:00 Pelati

 
17 
07:00~12:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
18 

 
19 

 
20 
13:00~16:00 Prakti
17:00~19:00 Latiha

 
21 
07:00~10:00 Prakti
13:00~16:00 Prakti

 
22 
09:00~12:00 Prakti
13:00~18:00 Prakti

 
23 
07:00~12:00 Prakti
13:00~15:00 Asiste

 
24 
07:00~12:00 Prakti
 
25 

 
26 

 
27 
13:00~16:00 Prakti
 
28 
07:00~10:00 Prakti
13:00~16:00 Prakti

 
29 
09:00~12:00 Prakti
13:00~18:00 Prakti

 
30 
07:00~12:00 Prakti
13:00~15:00 Asiste

 
31 
07:00~12:00 Prakti