July 2017 - Praktikum - Lab Instruksional Barat (

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
           
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 
07:00~17:00 Medica
 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 
10:00~12:00 Promot
13:00~15:00 Promot

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
31