September 2017 - Praktikum - Lab Instruksional Barat (

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
         
1 
08:00~11:00 Prakti
13:00~16:00 Prakti

 
2 

 
3 

 
4 
13:00~17:00 Prakti
 
5 
07:00~12:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
6 
07:00~11:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
7 
07:00~12:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
8 
08:00~11:00 Prakti
13:00~16:00 Prakti

 
9 

 
10 

 
11 
13:00~17:00 Prakti
 
12 
07:00~12:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
13 
07:00~11:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
14 
07:00~12:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
15 
08:00~11:00 Prakti
13:00~16:00 Prakti

 
16 

 
17 

 
18 
13:00~17:00 Prakti
 
19 
07:00~12:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
20 
07:00~11:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
21 
07:00~12:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
22 
08:00~11:00 Prakti
13:00~16:00 Prakti

 
23 

 
24 

 
25 
13:00~17:00 Prakti
 
26 
07:00~12:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
27 
07:00~11:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
28 
07:00~12:00 Prakti
13:00~17:00 Prakti

 
29 
08:00~11:00 Prakti
13:00~16:00 Prakti

 
30