Ruang Kuliah - R.Kuliah 440


Time:
Sun
Apr 16
Mon
Apr 17
Tue
Apr 18
Wed
Apr 19
Thu
Apr 20
Fri
Apr 21
Sat
Apr 22
07:00             
07:30             
08:00    Kuliah BP5206 Dinamika Sistem Sosial (EH) Kuliah BP5001 Perancangan Proyek Akhir (TL + AD) Kuliah BP5202 Studi Kasus (WG + YY) Wawancara Calon Mahasiswa S2 Biologi (THW)  
08:30     "   "   "   "   
09:00     "   "   "   "   
09:30     "   "   "   "   
10:00  Rekayasa Cell dan Jaringan Tumbuhan (EM)    "   "   "   
10:30   "     "   "   "   
11:00   "         "   
11:30   "         "   
12:00             
12:30             
13:00  Kuliah BT5001 Perancangan Penelitian Biotek(WN) Kuliah BP5205 Restorasi Hutan (YH) Kuliah BP5201 Etika Profesi (HR) Kuliah BP 5203 Bisnis Kehati (YY)    
13:30   "   "   "   "     
14:00   "   "   "   "  Bimbingan TA (ATY)  
14:30   "   "   "   "   "   
15:00   "   "       "   
15:30   "   "       "   
16:00  Praktikum Mikrobiologi Dasar (MLS) Kuliah Tambahan ( A P )      "   
16:30   "   "       "   
17:00   "   "         
17:30   "   "         
18:00             
18:30             
19:00             
External Internal